Artikler

Fra mål til handling.

Målstyring med forankring i bedre utnyttelse av IKT

Tradisjonelt har vi i næringslivet tenkt budsjett basert på regnskapsmessige prinsipper. Budsjett blir som oftest utarbeidet av og for ledelse og eiere. Forankring og forståelse nedover i organisasjonen kan av ulike årsaker være mangelfull. Det er derimot interessant å se på muligheter til å endre dette og ikke minst se på effekten av endringer.

Totalitet AS

Totalitet tilbyr erfaringsbasert rådgivning med mål om å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder.

VARIG ENDRING. Forbedringsprosesser.

De fleste av dere har hørt om et eller flere av begrepene: JIT (just in time), LEAN, TPM (Total Productive Management), WCM (World Class Manufacturing) og TPS (Toyota Production System) er begreper som brukes i forbedringsprosesser. Begrepene handler om det samme: Å SKAPE VARIG ENDRING

Serviceledelse i en ny digital hverdag

Aldri har vel ordtaket alt går så mye raskere nå, vært mer sant enn hva som vi alle har opplevd de siste årene. I sentrum for denne reelle og i mange sammenhenger brukervennlig virkeligheten står vår bruk av en smarttelefon.