Artikler

Hva nå?

Dette spørsmålet har vi vel alle stilt oss de siste ukene. For de som driver virksomhet og har ansvar for flere ansatte, vil dette spørsmålet ha en helt annen dimensjon enn i andre sammenhenger. 

Fra mål til handling.

Målstyring med forankring i bedre utnyttelse av IKT

Tradisjonelt har vi i næringslivet tenkt budsjett basert på regnskapsmessige prinsipper. Budsjett blir som oftest utarbeidet av og for ledelse og eiere. Forankring og forståelse nedover i organisasjonen kan av ulike årsaker være mangelfull. Det er derimot interessant å se på muligheter til å endre dette og ikke minst se på effekten av endringer.

Totalitet AS

Totalitet tilbyr erfaringsbasert rådgivning med mål om å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder.

VARIG ENDRING. Forbedringsprosesser.

De fleste av dere har hørt om et eller flere av begrepene: JIT (just in time), LEAN, TPM (Total Productive Management), WCM (World Class Manufacturing) og TPS (Toyota Production System) er begreper som brukes i forbedringsprosesser. Begrepene handler om det samme: Å SKAPE VARIG ENDRING

Serviceledelse i en ny digital hverdag

Aldri har vel ordtaket alt går så mye raskere nå, vært mer sant enn hva som vi alle har opplevd de siste årene. I sentrum for denne reelle og i mange sammenhenger brukervennlig virkeligheten står vår bruk av en smarttelefon.