Dette spørsmålet har vi vel alle stilt oss de siste ukene. For de som driver virksomhet og har ansvar for flere ansatte, vil dette spørsmålet ha en helt annen dimensjon enn i andre sammenhenger. En skal ta vare på bedriftens interesser, de ansatte og ikke minst egne interesser. Selvsagt kan ikke den enkeltes opplevelser måles opp mot andres opplevelser, men utfordrende er det absolutt.

Når en skal vurdere tiltak, ta beslutninger og iverksette disse, kan det fra tid til annen være vanskelig å løfte blikket å se fremover. Usikkerhet knyttet til status blir gjerne forsterket i slike situasjoner.

Vi i Totalitet har i flere år samarbeidet med et stort antall bedrifter der vi har satt søkelys på følgende:

  • Hvor er vi? (økonomisk status basert på reell verdiskaping)
  • Hva skjer rundt oss? (ny kundeatferd, ukjent konkurranse i en ny tid og nye mulighetsvinduer)
  • Hvor skal vi? (etablering av realistiske mål)
  • Hva må til for at vi skal nå våre mål (hvilke tiltak kan vi gjennomføre på kort og litt lenger sikt)

I rollen som samtalepart har vi erfaringer fra mange bransjer som vi ønsker å dele med dere. Spesielt innenfor produksjons- og håndverksbransjen har vi lang og tung erfaring. Vi er smertelig klar over at vi ikke sitter med fasiten, men at vi sammen med våre kunder kan finne frem til best mulige løsninger. For oss er dette like naturlig i en tid der vi snakker om krisehåndtering, som i en tid der alt går oppover.

Nå må vi feste blikket på det kortsiktige like fullt som det som handler om litt lengre sikt. Ingen vet eksakt hvor lenge krisen vil vare, men at den vil ha ringvirkninger i lang tid fremover er det ingen tvil om. Å få erfaring og vinklinger man kanskje ikke sitter på selv, kan være svært verdifullt i en slik situasjon.

Vi tilbyr en uforpliktende telefonsamtale der vi kan få høre litt om din bedrift og sammen kartlegge hvordan vi best kan bistå dere. Om det er ønskelig at vi skal gå grundigere til verks så avtaler vi det da.

Ta kontakt!

 

Med vennlig hilsen