Proff EL&IT

 

Korte fakta om Proff EL&IT AS

 • Antall ansatte: 24
 • Etablert: 2015

Proff EL&IT driver med elektroinstallasjoner i området Trondheim, Orkland, Rindal og Surnadal.

I perioden 2018 frem til i dag har vi har hatt et tett samarbeid med Totalitet AS. Det har vært en prosess der vi har bidratt med kunnskap knyttet til vårt fag, våre markeder og vår bedrift. Totalitet AS har bidratt med sine kunnskaper knyttet til økonomi, data og forretningsdrift innen håndverksfagene. Vi har sammen optimalisert vår vareflyt, fått kontroll på timeforbruk og dekningsbidrag pr. time. Uten mulighet til å styre etter nøkkeltall og sette inn tiltak tidlig, ville vi ikke klart å vokse fra 8’’ i 2017 til 30’’ i 2020. I tillegg har vi investert i eget bygg og flyttet virksomheten fra en brakke til forretningslokaler vi er stolt av. Vi ser også at det har vært enklere å prioritere prosessen internt når vi har hatt Totalitet til å drive oss fremover.

- Ken Kristiansen


 

KR Bygg AS

 

Korte fakta om KR Bygg AS

 • Antall ansatte: 10
 • Etablert: 2012

KR Bygg AS driver med byggeprosjekter basert på gode tekniske løsninger innfor fornuftige budsjetter.

I perioden fra 2019 og frem til i dag, har Totalitet AS bistått oss i arbeidet med å få bedre kontroll og optimalisere styring av virksomheten. I dette arbeidet har våre kunnskaper om vårt fag og egen virksomhet vært viktig. Totalitet har brukt sine kunnskaper om data, målstyring og ikke minst rapportering. Det innebærer at vi nå har løpende kontroll på hva vi driver med og kan styre etter nøkkeltall og resultat. I dette arbeidet har vi også kunnet involvere alle ansatte. Økonomiforståelsen hos alle ansatte har med dette økt. Vi ser også at det har vært enklere å prioritere prosessen internt når vi har hatt Totalitet til å drive oss fremover.

I perioden har vi økt omsetningen fra 10’’ til 19’’. Resultatgraden har økt fra 1,94% til 5,3%

- Roger Sivertsen

 


 

Jankos AS

 

Korte fakta om Jankos

 • Antall ansatte: 22
 • Etablert: 1992

Jankos AS driver med Maskinering, sveising og reparasjoner. I perioden 2017 til 2019 har vi gjennomført en intern prosess sammen med Totalitet AS og Næringshagen i Orkdalsregionen AS I denne prosessen har vårt bidrag vært kunnskap om eget fag og virksomhet. Totalitet og Næringshagen har bidratt med sine kunnskaper knyttet til målstyring, rapportering og ikke minst forretningskompetanse (de har sett bedriften utenfra). Sammen har vi fått til en helhetlig måte å styre virksomheten på. Vi ser også at det har vært enklere å prioritere prosessen internt når vi har hatt Totalitet til å drive oss fremover. I denne perioden har vi økt omsetningen vår fra 24’’ til 30’’ og resultatet fra – 2,57 % til + 3.74%.

- Jan Rune Berdal


 

Odal Elektro AS

 

Korte fakta om Odal Elektro

 • Antall ansatte: 15
 • Budsjettert omsetning
  2021:
   26 MNOK

Odal Elektro AS ble etablert i juni 2020. Vi var 15 ansatte som ønsket å etablere egen virksomhet i denne delen av Innlandet. I denne perioden har vi samarbeidet nært sammen med Totalitet. Vi har bidratt med våre fagkunnskaper og kunnskap til det markedet vi driver i. Totalitet har bidratt med sine kunnskaper knyttet til forretningsdrift inn håndverksfagene, data og økonomi. Sammen har vi fått på plass en virksomhet som vi er stolte av. Vi forventer å omsette for 24’’ i 2021 og levere et resultat på 7%. For oss har samarbeidet med Totalitet vært avgjørende. Vi vil spesielt fremheve arbeidsformen med tett oppfølging, erfaringsutveksling og varige løsninger for oss som bedrift. Takhøyde og gode diskusjoner legges alltid til grunn.

- Trond Nordli

 


 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

 

Endring er naturlig, men det er ikke like naturlig at dere skal gå gjennom den alene.

Totalitet er et nettverk som tilbyr erfaringsbasert rådgivning med mål om å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder. Vår bakgrunn som ansatte og ledere som selv har kjent endringsprosesser på kroppen, gjør oss i stand til å fokusere på praktiske løsninger for å sikre at alle ressursene i en virksomhet fungerer best mulig som en helhet. Vi har ingen intensjoner om å lære deg hvordan kjernevirksomheten din skal drives, men vi har erfart at vi kan bidra med å gi innspill til forbedret lønnsomhet på bakgrunn av mange års egen erfaring, også fra oppdrag med tilsvarende virksomheter som den du driver.