Totalitet er et nettverk som tilbyr erfaringsbasert rådgivning med mål om å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder.

Vår bakgrunn som ansatte og ledere som selv har kjent endringsprosesser på kroppen, gjør oss i stand til å fokusere på praktiske løsninger for å sikre at alle ressursene i en virksomhet fungerer best mulig som en helhet.

Vi har ingen intensjoner om å lære deg hvordan kjernevirksomheten din skal drives, men vi har erfart at vi kan bidra med å gi innspill til forbedret lønnsomhet på bakgrunn av mange års egen erfaring, også fra oppdrag med tilsvarende virksomheter som den du driver.

Daglig leder

Amund Jensen

Telefon: 9089 2678
E-post: amund@totalitet.no

 • Analysere verdikjeden på strategisk og operativt nivå
 • Bruk av IKT som styringsverktøy
 • Målstyring og rapportering
 • Samtalepart for daglig leder
 • Lederutvikling
 • Forretningsutvikling
 • Handlingsplaner
Vis mer

Arne J. Karlsen

Telefon: 9018 6929
Send epost

 • Innehatt lederroller, vært rådgiver og foreleser på BI i mange år
 • Erfaring fra kraftbransjen, bredbånd, transport, dagligvare, bank, eiendom og håndverk
 • Bransjer og bedrifter i endring har vært sentralt i min erfaringsbase
 • Strategiarbeid som konkretiseres som aktiviteter med tilhørende implementering, er motiverende
 • Restrukturering og re-start av bedrifter eller avdelinger
 • Behersker alle roller i prosjekter innenfor egne fagområder
 • Foredragsholder og kursutvikling innenfor strategi, markedsføring og salg
 • Noen sentrale styreverv de 10 årene
Vis mer

Samarbeidspartnere

Jens Petter Aarli

Tlf. 96911881
Send epost

 • Daglig leder innenfor elektro, elektronikk og transport samt andre lederstillinger i industribedrifter.
 • Erfaring som mekaniker, ingeniør, innkjøper. 
 • Erfaring fra etablering, fisjon, fusjon og avvikling av mellomstore og små bedrifter. 
 • Erfaring fra innføring av kvalitetssystemer (ISO) og HMS systemer.
 • Erfaring med endrings- og effektiviseringsprosesser med blant annet LEAN som verktøy.
 • Erfaring fra styreveiledning og -arbeid
 • Erfaring fra strategiarbeid
 • Erfaring fra prosjektarbeid
Vis mer

Johnny Ramstad

Telefon: 9265 0001

Send epost

 • Er engasjert og liker å engasjere!
 • Har jobbet 24 år med grafisk design
 • Stor bredde på bransje- og kundeside
 • Prosjektledelse for gjennomføring av kampanjer fra A til Å
 • Produktdesign, profilutvikling, logo og branding
 • Jobber bredt med annonser, brosjyrer, illustrasjon, presentasjoner
 • Utnytter digitale og sosiale medier i helhetlig markedskommunikasjon
Vis mer

Per Kristian Øwre

Telefon: 913 75 565
Send epost

Har lang erfaring som HR-sjef og som rådgiver innen;

 • Rekruttering
 • Organisasjons- og lederutvikling
 • Individuell rådgivning og lederstøtte
 • HR-rådgivning
 • Konfliktløsning
 • Utarbeidelse av rutiner på personalområdet
Vis mer

Steinar Thoresen

Telefon: 971 80 271
Send epost

 • Bred erfaring som rådgiver innenfor strategiutvikling med tilhørende implementering
 • Mange prosjekter med utviklings- og endringsprosesser
 • Økonomistyring som en del av bærende strategier og prosesseffektivisering
 • Lederutvikling og endringsledelse
 • Mye benyttet som foredragsholder og kursholder
 • Fast engasjement med opplæring for Entreprenørenes Bygg og Anleggsforening (EBA)
 • Fast engasjert av Innovasjon Norge innenfor FRAM prosjekter
 • Styrearbeid som både styreleder og styremedlem
Vis mer

Terje Nervik

Telefon: 908 84 228
Send epost

 • Programmering og drifting av MS Dynamics AX
 • Drift, oppsett og uttrekk fra MS SQL databaser
 • Utvikling av integrasjoner mellom systemer
 • Publiseringsløsninger og intranett/samhandlingsverktøy
 • Programmering av windows, håndholdte og web applikasjoner
 • Utvikling av MS Reporting Services rapporter og MS Power BI
 • Automatisering av Excel oppgaver
Vis mer

Thomas Kulvik

Telefon: 920 28 082
Send epost

 • Lang erfaring med skreddersøm av nettbaserte løsninger
 • Netthandel, B2C og B2B, IBX, Punchout og innkjøpsapplikasjoner
 • Spesialisert på integrasjonsprosjekter og samhandling mellom systemer
 • Publiseringsløsninger og intranett/samhandlingsverktøy
 • Digital markedsføring og utarbeidelse av digitale markedsstrategier
 • Prosjektledelse innen IT-prosjekter, spesialisert på webteknologi
 • Lang erfaring med utvikling og drift på ulike Open Source løsninger
 • Offentlige anskaffelser innen IT-løsninger og IT-drift
Vis mer