Totalitet er et nettverk som tilbyr erfaringsbasert rådgivning med mål om å bidra til økt verdiskaping hos våre kunder.

Vår bakgrunn som ansatte og ledere som selv har kjent endringsprosesser på kroppen, gjør oss i stand til å fokusere på praktiske løsninger for å sikre at alle ressursene i en virksomhet fungerer best mulig som en helhet.

Vi har ingen intensjoner om å lære deg hvordan kjernevirksomheten din skal drives, men vi har erfart at vi kan bidra med å gi innspill til forbedret lønnsomhet på bakgrunn av mange års egen erfaring, også fra oppdrag med tilsvarende virksomheter som den du driver.

Daglig leder

Amund Jensen

Telefon: 9089 2678
E-post: amund@totalitet.no

 • Analysere verdikjeden på strategisk og operativt nivå
 • Bruk av IKT som styringsverktøy
 • Målstyring og rapportering
 • Samtalepart for daglig leder
 • Lederutvikling
 • Forretningsutvikling
 • Handlingsplaner
Vis mer

Arne J. Karlsen

Telefon: 9018 6929
E-post: arne@totalitet.no

 • Analyser av verdikjeder på strategisk og operativt nivå
 • Prosjektledelse/-deltakelse i forretningsutvikling og aktiviteter
 • Målstyring med rapportering, læring og aktivitetsorientering
 • Samtalepart for daglig leder
 • Opplæring og kursutvikling innenfor markedsføring, serviceledelse og lederutvikling
 • Deltakelse i utvikling av nye produkter/tjenester og markeder
 • Aktiv deltaker i styrer med verdiutviklende fokus
Vis mer

Samarbeidspartnere

Johnny Ramstad

Telefon: 9265 0001

Send epost

 • Er engasjert og liker å engasjere!
 • Har jobbet 24 år med grafisk design
 • Stor bredde på bransje- og kundeside
 • Prosjektledelse for gjennomføring av kampanjer fra A til Å
 • Produktdesign, profilutvikling, logo og branding
 • Jobber bredt med annonser, brosjyrer, illustrasjon, presentasjoner
 • Utnytter digitale og sosiale medier i helhetlig markedskommunikasjon
Vis mer

Per Kristian Øwre

Telefon: 913 75 565
Send epost

Har lang erfaring som HR-sjef og som rådgiver innen;

 • Rekruttering
 • Organisasjons- og lederutvikling
 • Individuell rådgivning og lederstøtte
 • HR-rådgivning
 • Konfliktløsning
 • Utarbeidelse av rutiner på personalområdet
Vis mer

Steinar Thoresen

Telefon: 971 80 271
Send epost

Kan bistå med:

 • Styrearbeid
 • Økonomiske strategiprosesser
 • Økonomistyring (regnskap, prosjekt, likviditet, krisehåndtering)
 • Lederutviklingsprosesser
 • Generasjonsskifter
 • Verdivurderinger
 • Bistand ved salg av virksomheter
Vis mer

Terje Nervik

Telefon: 908 84 228
Send epost

 • Programmering og drifting av MS Dynamics AX
 • Drift, oppsett og uttrekk fra MS SQL databaser
 • Utvikling av integrasjoner mellom systemer
 • Publiseringsløsninger og intranett/samhandlingsverktøy
 • Programmering av windows, håndholdte og web applikasjoner
 • Utvikling av MS Reporting Services rapporter og MS Power BI
 • Automatisering av Excel oppgaver
Vis mer

Thomas Kulvik

Telefon: 920 28 082
Send epost

Lang erfaring med leveranse av:

 • Skreddersydde nettløsninger basert på åpen kildekode
 • Nettbutikk og tilhørende tjenester
 • Prosjektledelse, digital forretningsstrategi
 • Rådgivning ved valg av teknologi og innkjøp
 • Praktisk drift av nettbutikk
Vis mer