Telefon: 9089 2678
E-post: amund@totalitet.no

  • Analysere verdikjeden på strategisk og operativt nivå
  • Bruk av IKT som styringsverktøy
  • Målstyring og rapportering
  • Samtalepart for daglig leder
  • Lederutvikling
  • Forretningsutvikling
  • Handlingsplaner
Vis mer