Telefon: 9018 6929
E-post: arne@totalitet.no

  • Analyser av verdikjeder på strategisk og operativt nivå
  • Prosjektledelse/-deltakelse i forretningsutvikling og aktiviteter
  • Målstyring med rapportering, læring og aktivitetsorientering
  • Samtalepart for daglig leder
  • Opplæring og kursutvikling innenfor markedsføring, serviceledelse og lederutvikling
  • Deltakelse i utvikling av nye produkter/tjenester og markeder
  • Aktiv deltaker i styrer med verdiutviklende fokus
Vis mer