Både i helsevesenet og i næringslivet er det en tendens til at det er symptomene som blir behandlet når problemer oppstår. Vi ønsker å ta tak i de bakenforliggende årsakene.

Sammen med bedriften ser vi på tilstanden og vurderer hvorfor den er slik den er. Neste trinn har vi fokus på å finne konkrete tiltak som reduserer eller fjerner årsaken(e) til problemet og gjør virksomheten sundere og mer lønnsom.

For at både vi og våre kunder skal være trygge og se nytten av samarbeidet, starter vi gjerne med en enkel gjennomgang sammen med bedriftens ledelse og ansatte.

Vi tar mål av oss allerede på et tidlig stadium å komme med forslag til tiltak eller endrede strategiske prioriteringer.

Vi sitter ikke med fasiten, men vi tror vi kan hjelpe deg å finne den.

Vi har med bakgrunn som ansatte og ledere selv kjent endringsprosesser på kroppen, dette gjør oss i stand til å fokusere på praktiske løsninger for å sikre at alle ressursene i en virksomhet fungerer best mulig som en helhet.

Vi har ingen intensjoner om å lære deg hvordan kjernevirksomheten din skal drives, men vi har erfart at vi kan bidra med å gi innspill til forbedret lønnsomhet. Vi bringer inn vår kompetanse med mange års erfaring både som ansatt og rådgivere i et bredt antall bedrifter i svært ulike bransjer.  Vedrørende økonomirapportering dreier vi bedriftens fokus fra regnskapsmessige- til mer driftsmessige prinsipper. Du får månedlige rapporter som viser deg driftsmessige nøkkeltall og utviklingen av disse i et nært og ferskt perspektiv, noe som gjør bedriften i stand til å ta grep på et tidlig tidspunkt.

De fleste av våre kunder er innen håndverk, industri, varehandel og andre tjenesteytende næring. Sammen med disse kundene har vi med enkle grep bedret verdiskapingen.

Våre tjenester:

  • Virksomhetsanalyse inklusive forslag til forbedringer
  • Utvikling av rapporter og rapporteringsrutiner med nøkkeltall samsvarende med fastsatte mål
  • Resultatorientering av rapportering og målstyring
  • Salgs- og markedsorientering av hele bedriften
  • Optimalisering av operative rutiner
  • Prosjektledelse/deltakelse i omstillingsprosesser, inklusive LEAN
  • Styrerådgivning
  • Daglig leders 3. stemme

Endring er naturlig, men det er ikke like naturlig at dere skal gå gjennom den alene.