Røros Elektrisitetsverk er godt kjent med et godt renommé i energibransjen og er i stadig endring. Over flere år har man gått fra en forvaltningskultur til markedsorientering med bruk av blant annet konkurranseutsetting. Forskrifter fra myndighetene innebærer at selskapsstrukturen må endres. Energibransjen bærer i tillegg preg av redusert inntekter, først og fremst gjennom lavere energipriser for produsentene og lavere marginer på kraftsalg. Den generelle kostnadsutvikling er for øvrig slik som for andre bransjer. Dette skaper utfordringer.

Hos Røros Elektrisitetsverk har vi jobbet med følgende:

  • Bistått bedriften med å få implementert et mer kostnadseffektiv økonomisystem
  • Målstyring og rapportering for hele organisasjonen
  • Optimalisering av drift av installasjonsavdelingen Etablert målrettede handlingsplaner for installasjon
  • Etablert nye data- og avtalestrukturer for installasjon
  • Kvalitetssikret timepriser og materiellkalkyler i installasjon

Kontaktinformasjon for Anders Rønning er: mobil 91767970, email ar@rev.no